Sweden Sweden

To find out more about eSkills initiatives in your country, including information about jobs and training opportunities, please visit the national website:

IT&Telekomföretagen inom Almega

“For Sweden to continue to be one of the world's leading IT nations, it´s crucial that our future workforce has the digital skills of top class. The use of modern technology and digital practices must therefore permeate all of our society and not the least our modern schools of today and for tomorrow.” Anne-Marie Fransson, Director General, IT&Telekomföretagen inom Almega, Sweden.


 
eSkills Manifesto SV

 

Key Figures

  SE EU27
ICT practitioner workforce 2012 as percent of total workforce 5.4% 3.43%
Forecast ICT practitioner jobs  2015 246 000 7 503 000
Forecast ICT practitioner jobs  2020 255 000 7 950 000
Vocational training graduates in Computer Science, 2011  266 67.000
  Score 2009/2010 Score 2011/2012 EU average
Individuals with high level of computer skills 21% 42% 28.52%
Individuals with high level of internet skills 8% 20% 13.67%
Individuals using the internet (last three months) 90% 93% 71.33%
Table 1& 2: Data to be taken from Empirica country reports: eskills-monitor2013.eu/results

National policy/ strategy related to eSkills

Det finns ingen samlad, nationell strategi som specifikt adresserar IT-kompetensbristen. Den finns inbakad i den svenska versionen av EU:s Digitala Agenda från 2011. Uppföljningen av den Digitala Agendan har delegerats till Digitaliseringskommissionen, som våren 2014 presenterade ett antal indikatorer över bl.a. IT-kompetensbristen och som pekade ut skolan som ett särskilt område där satsningar bör göras. Dessa behandlas av regeringen för närvarande

National initiatives related to eSkills

Utöver arbetet med Digitala Agendan (beskrivet ovan) så görs en del initiativ med nationell räckvidd:

  • IT&Telekomföretagens (The Swedish Association of IT & Telecom Industries) kartläggningar av bristen på specifika yrkesroller, den första gjord 2012 och med en uppdaterad version klar runt den 1 november 2014.
  • IT&Telekomföretagens satsning VäljIT (”Choose IT”), som syftar till att informera gymnasieelever om studie- och yrkesval inom IT-området, i första hand genom sajten www.valjit.se
  • IT&Telekomföretagens satsning Next Up, en tävling som syftar till att inspirera grundskoleelever i åttonde klass, i synnerhet flickor, till studie och yrkesval inom IT. (www.nextup.se).
  • Olika satsningar för att uppmuntra att ungdomar får prova programmering och för att att påverka regeringen att föra in programmering och digitalt skapande (”making”) på skolschemat. Exempel på detta är utbildningskoncernen Academedias satsning ”Framtidens språk”