Poland Poland
 

KIGEiT - the Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications is once again responsible for the eSkills for Jobs campaign in Poland. With active involvement of the industry, eSkills ambassadors and Digital Champions, KIGEiT is aiming to promote eSkills among people by creating a link between them and the labour market. Key elements of the Polish campaign include communication activities, and organising ‘open door’ events throughout the country.

To find out more about eSkills initiatives in your country, including information about jobs and training opportunities, please visit the national website:

eskills4jobs.pl

"Komputery i szerzej technologie cyfrowe towarzyszą nam na co dzień zmieniając wiele obszarów naszego życia. W tej swoistej symbiozie to człowiek decyduje o przyszłości - choć nie wiemy, gdzie są granice rozwoju cyfrowego. Korzystajmy z niego, starajmy się znajdować takie rozwiązania, które przynoszą efekty. Dzięki nim nasze życie staje się wygodniejsze, praca efektywniejsza a państwo sprawniejsze. Niezwykle ważne stają się w tym kontekście e-Umiejętności. To one w coraz większym stopniu decydują o naszej sytuacji życiowej. Pomagają w nauce, pracy, więziach społecznych, wypoczynku. Im wyższe tym horyzont ich korzyści jest większy. Zdobywajmy je zatem!"

Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji i pełnomocnik ministra administracji i cyfryzacji ds. rozwoju kompetencji cyfrowych, Ambasador programu e-Skills for Jobs 2014 w Polsce.

"Już dzisiaj w Polsce firmy na rynku nowych technologii mają trudności z rekrutacją właściwych osób. To również problem niedopasowania kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. W ramach programu e-Skills for Jobs 2014 chcemy z jednej strony przybliżyć młodzieży nowe zawody związane z informatyką, z drugiej strony – zaangażować firmy IT w kontakt z młodymi ludźmi."

Krzysztof Chełpiński, członek zarządu i przewodniczący Komitetu Wspierania e-Umiejętności Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.


eSkills manifesto PL

National contribution

Key Figures

  PL EU27
ICT practitioner workforce 2012 as percent of total workforce 2.6% 3.43%
Forecast ICT practitioner jobs  2015 434,000 7,503,000
Forecast ICT practitioner jobs  2020 491,000 7,950,000
Vocational training graduates in Computer Science, 2011  20,474 67,000
  Score 2009/2010 Score 2011/2012 EU average
Individuals with high level of computer skills 65% 75% 28.52%
Individuals with high level of internet skills 7% 10% 13.67%
Individuals using the internet (last three months) 56% 62% 71.33%
Table 1& 2: Data to be taken from Empirica country reports: eskills-monitor2013.eu/results

National policy/ strategy related to eSkills

Kompetencje cyfrowe postrzegane są jako jeden z filarów innowacyjnej polskiej gospodarki zarówno na szczeblu rządowym, jak i przez firmy i organizacje pozarządowe. Polityka realizowana w ramach programu Polska Cyfrowa opiera się na kompleksowym podejściu do cyfryzacji kraju – zarówno w obszarze budowania sieci szerokopasmowych, rozwoju e-administracji, jak i budowania społeczeństwa informacyjnego, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach rozwoju umiejętności cyfrowych pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego z inicjatywy Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Lidera Cyfryzacji powołane zostało „Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych", którego celem jest inspirowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, efektywnego wykorzystywania technik cyfrowych oraz akceptacji przemian powodowanych jest stałym rozwojem.

National initiatives related to eSkills

W politykę rozwoju kompetencji cyfrowych wpisuje się polska edycja programu e-Skills for Jobs 2014 realizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Projekt zwraca uwagę na znaczenie e-umiejętności w środowisku pracy, w szczególności wśród młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki edukacyjnej i późniejszej kariery zawodowej.

Elementy polskiej edycji programu to m.in. Dni Otwarte w firmach informatycznych dla licealistów i studentów, podczas których młodzi ludzie mogą zapoznać się ze specyfiką zawodów opartych na kompetencjach cyfrowych. To również okazja do spotkania z Ambasadorami e-Skills for Jobs 2014 – młodymi ludźmi, którzy z sukcesem korzystają ze swoich umiejętności cyfrowych na rynku pracy. e-Skills for Jobs 2014 aktywnie wspierają Partnerzy programu, w tym: Grafton Recruitment, IBM Polska, INTERIA.PL, Microsoft, mis24.pl, MIS S.A., Motorola Solutions Polska, Sygnity, UPC Polska oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Więcej na: www.eskills2014.pl