Latvia Latvia
 

LIKTA – the Latvian Information and Communication Technology Association is once again responsible for coordinating the eSkills for Jobs campaign in Latvia. LIKTA is a non-governmental professional organisation, encompassing the ICT industry and ICT professionals, with the principal objective of promoting and developing of Information Society and ICT industry in Latvia. The overall eSkills for Jobs campaign in Latvia includes communication activities, together with some awareness raising events and trainings.

To find out more about eSkills initiatives in your country, including information about jobs and training opportunities, please visit the national website:

eprasmes.lv

"Nav noslēpums, ka Eiropas sabiedrība noveco, savukārt ekonomiskā izaugsme prasa darbaspēka resursus, kas pārsniedz piedāvājumu. Digitālajā ērā nepieciešams gan apmācīt jauniešus, sniedzot tiem adekvātas zināšanas, kas nepieciešamas darba tirgū, gan seniorus, ļaujot tiem savā vecumā joprojām būt aktīviem darba tirgū, zinošiem un produktīviem, izmantojot digitālās iespējas. Sabiedrībā, kurai ir prasmes, nav problēmu ar nodarbinātību, tā ir produktīva un motivēta. Mūs sagaida milzīgs darbs; mēs vienkārši nevaram neizmantot moderno digitālo tehnoloģiju iespējas!" Reinis Zitmanis, Latvijas Digitālais čempions.


eSkills manifesto LV

 

Key Figures

  LV EU27
ICT practitioner workforce 2012 as percent of total workforce 2.66% 3.43%
Forecast ICT practitioner jobs  2015 25,000 7,503,000
Forecast ICT practitioner jobs  2020 26,000 7,950,000
Vocational training graduates in Computer Science, 2011  525 67,000
  Score 2009/2010 Score 2011/2012 EU average
Individuals with high level of computer skills 17% 31% 28.52%
Individuals with high level of internet skills 11% 31% 13.67%
Individuals using the internet (last three months) 64% 70% 71.33%
Table 1& 2: Data to be taken from Empirica country reports: eskills-monitor2013.eu/results

National policy/ strategy related to eSkills

1. Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, izstrādātas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā sadarbojoties ar vadošajām IKT nozares asociācijām. Dokumentā tiek izvirzīti 7 rīcības virzieni: IKT izglītība un e-prasmes, plaši pieejama piekļuve internetam, moderna un efektīva publiskā pārvalde, e-pakalpojumi un digitālais saturs sabiedrībai, pārrobežu sadarbība digitālajam vienotajam tirgum, IKT pētniecība un inovācija, uzticēšanās un drošība. Pilns dokumenta teksts pieejams šeit.

2. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, izstrādātas Izglītības un zinātnes ministrijā. Dokumentā atspoguļotas sekojošas prioritārās jomas: moderna infrastruktūra un aprīkojums, inovatīvu IKT risinājumu izmantošana mācību procesā, augsta izglītības kvalitāte un jaunākās metodoloģijas izmantošana, skolotāju IKT prasmju un spēju uzlabošana, digitālo mācību materiālu izstrāde. Pilns dokumenta teksts pieejams šeit.

3. Nacionālā E-prasmju partnerība. 2013. gada 18. martā, E-prasmju nedēļas 2013 oficiālajā atklāšanas pasākumā, sekojot ES iniciatīvai The Grand Coalition for digital jobs creation, tika parakstīts sadarbības memorands par „E-prasmju partnerības” izveidi Latvijā (plašāka informācija pieejama šeit). Memorandu parakstīja valsts sektora, NVO un nozares pārstāvji – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA, pārstāv IKT nozari, vairāk nekā 220 biedri, kas nodarbina vairāk nekā 25 tūkst. IKT speciālistus), Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (pārstāv dažādu nozaru uzņēmējus, vairāk nekā 1000 biedri, kas nodarbina vairāk nekā 70 tūkst. strādājošos), Latvijas Interneta asociācija un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija. 2014.gada 24.martā E-prasmju nedēļas 2014 atklāšanas laikā tika analizēts gada laikā paveiktais, memorands tika atvērts, lai tam varētu pievienoties citas valsts un pašvaldību institūcijas, NVO un nozares uzņēmumi un citas ieinteresētās organizācijas. Partnerībā e-prasmju attīstībai Latvijā tiek ievēroti prioritārie virzieni, kas definēti tādos Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos kā Latvija 2030, Nacionālais attīstības plāns 2014-2020, Informācijas sabiedrības pamatnostādnes 2014-2020, Digitālā programma Eiropai, The Grand Coalition for digital jobs creation, LIKTA harta.

National initiatives related to eSkills

1. Start (IT) projekta mērķis ir izveidot programmēšanas mācību programmu, kas ir pieejama gan skolotājiem, gan skolēniem. Programma veidota uz Java programmēšanas valodas bāzes. Metodiskā programma ietver video lekcijas, uzdevumus un testus 6.-12.klašu skolēniem. Tā ļauj skolotājiem būtiski ietaupīt laiku, kas nepieciešams, lai sagatavotos mācību stundām. Projekta ietvaros programmēšanas apmācību uzsākušas 130 skolas, 174 informātikas pasniedzēji izgājuši 5 dienu apmācību kursu, projekts ir pievērsis plašu sabiedrības, mediju, IKT nozares uzņēmumu un asociāciju uzmanību. Plašāka informācija: http://startit.lv/.

2. Projekts „Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai” tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Projekta ietvaros tiek palielināta konkurētspēja, mazo un mikro uzņēmumu izaugsme, izmantojot IKT tehnoloģiju un e-prasmju sniegtās iespējas. Projektā tiek īstenotas trīs līmeņu apmācības: digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai, IKT rīku izmantošana MMU konkurētspējai un attīstībai un IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un eksporta attīstībai. Apmācību kursi ir 8 – 72 stundu ilgi, tiek kombinēta klātienes apmācība, e-apmācība un praktiskās demonstrācijas. Katrs uzņēmums, kurš piedalās apmācībās, saņem iespēju novērtēt savu uzņēmumu ar jaunu uzņēmuma IKT līmeņa (e-brieduma) novērtējuma rīku. Projekta kopējais budžets ir 1.94 milj. EUR, mazie un mikro uzņēmumi saņem līdz pat 80% līdzfinansējumu, lai segtu apmācību izmaksas. Plašāka informācija: https://www.mmu.lv/.

3. Pieslēdzies, Latvija! projekta ietvaros tiek nodrošinātas bezmaksas datorapmācības senioriem (50+). Projektu realizē lielākais elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošinātājs Latvijā – Lattelecom. Projekta mērķis ir samazināt digitālo plaisu un sociālo nošķirtību, apmācot vecāka gadagājuma cilvēkus izmantot datoru. Projekta ietvaros ir apmācīti jau vairāk nekā 20 tūkst. seniori, mērķis ir sasniegt 30 tūkst. apmācīto skaitu līdz 2018.gadam. Plašāka informācija: http://www.piesledzieslatvija.lv/.

4. Latvijas IKT balva „Platīna pele”, nominācija „Labākais E-skolotājs”. Balvas mērķis ir celt informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares prestižu, informēt sabiedrību par iespējām, ko sniedz IKT izmantošana, izcelt labākos risinājumus un E-skolotājus. Kopš nominācijas „Labākais E-skolotājs” ieviešanas divu gadu laikā ir izskatīti jau 43 pieteikumi un izvēlēti 8 finālisti.

Plašāka informācija: http://www.likta.lv/LV/Lapas/pele2013.aspx.