Israel Israel

To find out more about eSkills initiatives in your country, including information about jobs and training opportunities, please visit the national website:

Makash

HE: השוואות בינלאומיות מלמדות שבכיתה ח' שיעור התלמידים הישראלים המצטיינים עומד על כ 4%- במתמטיקה ו 5%- במדעים -- שיעור נמוך מאוד בהשוואה למדינות המובילות ממזרח אסיה (מעל 30% במתמטיקה ובסביבות 20% במדעים), ואף אחרי מדינות חלשות מישראל ברמת פיתוח כלכלי. לרמת ההישגים של תלמידי ישראל בתחומי מדע וטכנולוגיה יש השלכות לטווח הארוך שכן תעשיות עתירות הידע, המהוות קטר הצמיחה של המשק, נשענות בראש ובראשונה על כוח אדם איכותי בתחומים האלה. במשך שנים לא התמודדה מערכת החינוך עם השאלה כיצד להגדיל את שיעור התלמידים המצטיינים בתחומים מדע וטכנולוגיה, מתוך הנחה שמצוינות היא ביטוי לכישרון טבעי. עובדות אלה היו הרקע לצורך להגדיל באופן משמעותי את שיעור התלמידים המצטיינים בתחומי מדע וטכנולוגיה בישראל. לפני כשנתיים יצא שר החינוך במהלך אסטרטגי לחיזוק לימודי מדע וטכנולוגיה בקרב כלל התלמידים. כחלק ממהלך זה, פותחה תכנית "עתודה למצוינות מדעית טכנולוגית" והוגדרה "תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית". תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית נשענת על שלושה מקצועות מדויקים ברמה של 5 יחידות לימוד. מעבר ליצירת בסיס ידע מוצק, התוכנית נועדה לזהות תלמידים בעלי יכולות לימודיות והתמדה יוצאות דופן. הגדרת תעודה שכזו מהווה חידוש בגישה שעניינה לבחון את בית הספר לא רק מבחינת שיעור הזכאות לבגרות אלא גם מבחינת האיכות המדעית טכנולוגית של תעודות הבגרות. בכל בית ספר שמשתלב בתוכנית, נפתחות שתי קבוצות, האחת בכיתה ז' והשנייה בכיתה י' וזאת כדי להקים מסלול מצוינות רציף מכיתה ז' ועד כיתה י"ב, תוך שלוש שנים. הניתוח מלמד שיעדי התוכנית, לפיהם אחוז התלמידים המסיימים עם תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית צריך לעלות מ 6%- ל 14%- תוך 3-5 שנים, ולהגיע ל 20%- תוך 6-9 שנים, נראים ישימים אם ינוצל פוטנציאל.
ד"ר עופר רימון מנהל המינהל למדע ולטכנולוגיה והמינהל למחשוב ומערכות מידע של משרד החינוך. העתק של תמצית המסמך "דורכים על יהלומים, הפוטנציאל המצוינות הלא מנוצל של ישראל (עם דימיטרי רומנוב, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפריל 2012).

EN: "Achievements of Israeli students in science and technology have long-term implications. The Israeli high-tech industries are a major part of economy and exports. Successful development of these industries depends on high quality personnel in fields of engineering, sciences and technology. For a long time, the Israeli education system hardly coped with the challenge of increasing the amount of students who excel in science and technology. In 2010, the Minister of Education designed a strategic plan to strengthen science and technology studies. "Technology and Science Excellence Student Reserve" is a key project in this plan which sets the criterion for a high quality science and technology matriculation diploma. Analysis shows, that the program’s goal of increasing the amount of students who complete high quality science and technology matriculation diploma should rise from 6% to 14% within 3-5 years and reach 20% within 6-9 years, appears feasible. This study estimates the unrealized potential of students in science and technology, maps barriers that impair its realization, and suggests possible ways to deal with them. Setting quantitative targets, adding teaching resources and focusing on detection, guidance and improvement of persistence capability is expected to significantly increase the amount of excellent students. These systemic efforts will improve the competitive edge of Israel in growth-leading industries."
Dr. Ofer Rimon, Director of the Administration for Science and Technology and of the Administration for ICT and Information Systems, Ministry of Education, Israel.

 
eSkills Manifesto EN

 

Key Figures

  IL EU27
ICT practitioner workforce 2012 as percent of total workforce 8.5%* 3.43%
Forecast ICT practitioner jobs 2015 N/A 7,503,000
Forecast ICT practitioner jobs 2020 N/A 7,950,000
Vocational training graduates in Computer Science, 2011 **3 baccalaureate units: 13,000 /5 baccalaureate units: 7,000 /Mean: 6,700 graduates/year 67,000
  Score 2009/2010 Score 2011/2012 EU average
Individuals with high level of computer skills *** N/A N/A 28.52%
Individuals with high level of internet skills *** N/A N/A 13.67%
Individuals using the internet (last three months) ****/ 63.1% - 67.5% 68.9% - 70.8% 71.33%
Table 1& 2: Data to be taken from Empirica country reports: eskills-monitor2013.eu/results

* Central Bureau of Statistics, Israel in Figures 2013, www.cbs.gov.il/www/publications/isr_in_n13e.pdf (page 31)

** www.computingatschool.org.uk/data/uploads/ internationalcomparisons-v5.pdf (page 6) Computing at School, International Comparisons, November 2011.

*** Israel participates in the second batch of countries in the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) and results will become available in 2016. See: www.oecd.org/site/piaac/#d.en.221854

**** Fixed broadband users. Data from the World Bank data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2

Mobile subscribers by 100 people: 2009: 124, 2010: 123, 2011: 122, 2012: 121, 2013: 123

National Policy/Strategy related to e-Skills (HE)

 

המדיניות/אסטרטגיה ביחס למיומנויות התקשוב

 

התוכנית האסטרטגית לחיזות החינוך המדעי-טכנולוגי: מטרת התכנית היא להשיג את היחס הקיים במדינות ה-OECD בנוגע למספר התלמידים במקצועות המדעים-טכנולוגיים שהוא כיום 46%. בכדי להשיג מטרה זו נוספו שעות הוראה בבתי ספר בחטיבת הביניים (כ- 12,500 שעות לשנה), נוספו מקצועות לימוד, הוגבר הפיקוח על שעות ההוראה בפועל, המקצועות הוגדרו באופן ברור יותר תוך דגש על רמת הידע הנדרש בכל אחת מהתחומים (כימיה, פיזיקה וביולוגיה), ותכניות ההדרכה וההשתלמות למורים הוגברו. זהו תכנית לטווח ארוך בכדי לשפר את הידע ואת המיומנויות של התלמידים הישראלים במקצועות המדעיים והטכנולוגיים החל משלב מוקדם מאוד. עתודה ומנהיגות במדע ובטכנולוגיה: המטרה היא לעודד את בתי הספר לחזק את הלימודים הטכנולוגיים ולהעלות את אחוז התלמידים המצטיינים בתחומים האלה. מסלול ההצטיינות שפותח צריך להכפיל ואחר כך לשלש את מספר התלמידים המצטיינים; התכנית נותנת העדפה לבנות ולאוכלוסיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. בכדי להשיג מטרותיה המסגרת האסטרטגית כולל התכניות הבאות: הזנק לתעשייה; תכנית טו"ב (טכנאים ובגרות); תכנית נחשון בו ניתנת הדרכה מוגברת באמצעות האינטרנט לתלמידי תיכון במקצועות המדעיים; הוקמו מרכזים טכנולוגיים אזוריים בצפון ובדרום; תיאום עם צה"ל; העצמה בתחום הרובוטיקה; והסבת פורשי היי-טק לחינוך הטכנולוגי יחד עם משרד - האוצר. ראה כאן.

National initiatives related to e-Skills (HE)

 

יוזמות לאומיות הנוגעות למיומנויות התקשוב

המינהל למדע ולטכנולוגיהשל משרד החינוך מפעיל מגוון של תכניות ומקצועות להכשרה בתחומי התכנה, מדעי המחשב, הנדסת מחשבים. חלקם שייכים למסלולים הטכנולוגיים וכוללים: אלקטרוניקה מודעי המחשב הנדסת תכנה טכנולוגיות התקשורת; מסלול התקשוב ; בקרה ואנרגיה ; מערכות ייצור ממוחשבות בנוסף לכך המינהל מפעיל תכנית דו-שנתית לאחר התיכון (י"ב – י"ג) להנדסאים . בין התכניות האלה: מכרוניקה; הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים; הנדסת תכנה; מערכות תקשוב.

בחטיבת הביניים מופעל תכנית חדשני של אשכולות למדע, טכנולוגיה ואומנויות (אשכולות ותפוחי פיס). אלה הם סביבות עשירות המעודדות למידה חקרנית וחווייתית; הם מזמנות הזדמנויות ללמידה עצמאית ופעילה במעבדות למדע ולטכנולוגיה כמו במתקנים לאומניות. קיימים כ-80 בניינים כאל מקריית שמונה עד אילת שמשרתים אשכול של בתי ספר בכל ישוב בהם הם ממוקמים.

היוזמה המשותפת הבין מגזרית למצוינות ואיכות בחינוך המדעי בישראל משלבת את הממשלה, התעשייה והמגזר השלישי בהובלה משותפת של קרן טראמפ, קרן רש"י ואינטל ישראל – ראה: http://www.sheatufim.org.il/roundtable/STEM/Meetings.aspx // מדערום תכנית למצוינות המגשר את הפער הדיגיטאלי ושואף להגביר את השוויון דרך החינוך המדעי-טכנולוגי באזור הדרום – ראה: http://www.rashi.foundation.org.il/hebrew/product.aspx?Product=78 // תכנית המנהיגות המדעית מופעלת בכל ערי הדרות ומטרתה לטפח מנהיגות חברתית ומדעית אצל תלמידי תיכון תוך דגש על חינוך מדעי התנסותי ולמידה חווייתית. ראה: http://www.beityatziv.co.il/scientific-leadership/ // אופקים להיי-טק מיועדת להגביר את מספר המדענים והמהנדסים שהתעשייה זקוקה להם – ראה: http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/milgot/ofakim.asp?HD=15 // תכנית מגשימים: http://www.beityatziv.co.il/magshimim/ // תכנית עתידים: http://atidim.org/program/pre .

National Policy/Strategy related to e-Skills (EN)

The Strategic Program for Strengthening the Scientific-Technological Education Its target is to reach the proportion of the OECD countries for students in scientific-technological disciplines that stand at 46%. For achieve this purpose additional teaching hours have been added in the Junior High-Schools (some 12,500 per year), additional disciplines were added, increase the enforcement of the number of actual teaching hours, the disciplines were more clearly defined with stress on the knowledge required in each of the areas (chemistry, physics, biology), and the in-service training programs was increased. This is a long-term program to improve the knowledge and skills of Israel students in the Scientific and Technological disciplines beginning at an early stage. Reserve and Leadership program in Science and Technology: Its purpose is to encourage schools to strengthen technological studies and increase the proportion of students that excel in these areas. An excellence track has been developed which should double and then triple the number of excellent students; it gives preference to girls and to populations in the geographical and social periphery. To achieve its goals the strategic framework includes the following programs: Industry leap; The TOV program (technicians and baccalaureate); the Nahshon program (intensive tutoring of students in High School in the scientific disciplines); establishment of regional technology centers in the north and south; a coordination program with the IDF; empowerment in the area of robotics; re-training of hi-tech industries personnel for technological education in cooperation with the Ministry of Finance. See: cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/englishsifria/Technology/hazon_veraziona_english.htm

National initiatives related to e-Skills (EN)

The Administration for Science and Technology of the Ministry of Education runs a variety of programs and disciplines relevant to the formation in areas related to software, computer sciences, computer engineering. Some of them are part of the Technological Tracks and include: Electronics and Computer Engineering ; Software Engineering; Communication Technologies; ICT track; Control and Energy; Computerized Production Systems. Additionally the Administration runs post-secondary complementary two year courses immediately leading to a practical engineering Certificate. Among them: Mechatronics; Electronics and Computer Engineering; Software Engineering; ICT Systems. At the junior high school level a very innovative program is that of the Clusters for Science, Technology and the Arts (Eshkolot Pais) that are environments rich for investigative and experiential learning; they provide an inviting setting for active and independent learning in laboratories for science and technology and art studios. There are now 80 such buildings from the north to the south of the country serving a cluster of schools in each town.

Joint initiative for excellence and quality in Scientific Education in Israel integrating the Government, Industry and Civil Society lead by the Trump Foundation, the Rashi Foundation and Intel Israel: http://www.sheatufim.org.il/roundtable/STEM/Meetings.aspx //Madarom Program for excellence, bridging the digital gap and increasing social equality through scientific-technological education in the southern area: http://www.rashi.foundation.org.il/hebrew/product.aspx?Product=78 // Program for Scientific Leadership – deployed in all the southern towns it develops social and scientific leadership and integration of high schools students with an stress in experimental scientific learning and intensive personal experiences: http://www.beityatziv.co.il/scientific-leadership/ // Ofakim (Horizons) for Hi-Tech to increase the number of scientists and engineer required by industry: http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/milgot/ofakim.asp?HD=15 // The Magshimim Program: http://www.beityatziv.co.il/magshimim/ // The Atidim Program: http://atidim.org/program/pre