Finland Finland

“Koodi on 2000-luvun kirjallisuutta, joten kaikkien tulisi osata ohjelmoinnin aakkoset. Ohjelmistot pyörittävät maailmaamme yhä enenevissä määrin, joten tarvitsemme monenlaisia ihmisiä rakentamaan tulevaisuutta. Ohjelmointi on ilmaisukykyä, luovuutta ja käytännön sovelluksien tekemistä. Lapsiemme tulisi osata vääntää, pirstoa ja yhdistellä koodeja innovatiivisilla tavoilla − ihan kuin he tekevät liiduilla ja paperilla tai puulla ja työkaluilla. Uskon, että lapsilla on paljon opittavaa ohjelmointilogiikasta ja -kulttuurista ennen kuin heille edes näytetään tietokoneruutua.” Linda Liukas, Suomen Digital Champion

“Digiosaaminen on niin tulevaisuuden Suomen kuin Euroopankin kriittinen menestystekijä. Uskomme, että digitalisoituminen lisää tuottavuutta, innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia kaikilla liiketoiminnan alueilla ja luo sitä kautta kasvua ja uusia työpaikkoja. Jotta Suomi pystyisi hyödyntämään tämän mahdollisuuden, meidän on varmistettava digiosaamisen kehittäminen kaikessa koulutuksessa, aivan ensimmäiseltä luokalta lähtien”. Kaisa Olkkonen, Nokian yhteiskuntasuhteiden johtaja

To find out more about eSkills initiatives in your country, including information about jobs and training opportunities, please visit the national website:

teknologiateollisuus.fi


eSkills manifesto FI

 

Key Figures

  FI EU27
ICT practitioner workforce 2012 as percent of total workforce 5,5% 3,4%
Forecast ICT practitioner jobs  2015 137,000 7,503,000
Forecast ICT practitioner jobs  2020 148,000 7,950,000
Vocational training graduates in Computer Science, 2011  1,499 67,000
  Score 2009/2010 Score 2011/2012 EU average
Individuals with high level of computer skills 33% 43% 28.52%
Individuals with high level of internet skills 11% 19% 13.67%
Individuals using the internet (last three months) 82% 89% 71.33%
Table 1& 2: Data to be taken from Empirica country reports: eskills-monitor2013.eu/results

National policy/ strategy related to eSkills

Suomella ei ole varsinaista e-osaamisen strategiaa. Julkista koulutussektoria valvoo ja ohjaa Opetushallitus. Suomen informaatioyhteiskunnan kannalta tärkeä linjaus on julkaisu "Tuottava ja uudistuva Suomi. Digitaalinen agenda 2011-2020.", jossa tuodaan esille digiosaamisen ja ICT-alan opintojen tärkeys Suomen tulevaisuudelle.

Vuonna 2013 valmistui ICT 2015 -työryhmän valmistelema strategia äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lievittämiseksi, suomalaisen ICT-alan uudistamiseksi sekä uuden kasvun vauhdittamiseksi. Polut määrittelevät tiekartan 10 vuoden pitkäjänteiselle työlle ja toimenpiteet aloitettiin välittömästi. Valtioneuvoston kansliaan perustettu seurantaryhmä seuraa ja vauhdittaa toimenpiteiden toteuttamista.

National initiatives related to eSkills

Rakennemuutosten aiheuttamia haasteita lievitti Nokian Bridge-ohjelma, jonka tarkoituksena oli tukea Nokialta irtisanottuja työntekijöitä eri maissa. Laajasta verkostosta koostuva ohjelma tarjosi muun muassa uraohjausta, koulutusta (esim. yliopistoissa) sekä start-up -rahoitusta ja muuta tukea uusien yritysten perustamiseen.

Koululaisten ja opiskelijoiden valmiuksia tukevat muun muassa Innokampus sekä Skills Finland. Kansallinen, monen yhteistyökumppanin Innokampus-toiminta aktivoi koululaisia ja opiskelijoita suomalaisen yhteiskunnan yhteisen menestyksen rakentamiseen. Osana Innokampus-toimintaa on Teknologiateollisuus ry:n PitchIT!-kilpailu, jossa suunnitellaan digitekniikkaa hyödyntävä liiketoimintaidea. Skills Finland -verkosto puolestaan edistää suomalaista huippuosaamista kilpailujen sekä valmennus- ja koulutustoiminnan avulla.